[ MENU DODATKOWE ]


Konkursy i oferty pracy

08.09.2016foodscience

 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Kataedrze Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

 

08.09.2016
02.09.2016foodscience

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności

 

26.08.2016weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

24.08.2016weterynaria

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

 

22.08.2016weterynaria

 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Anatomii Patologicznej

 

12.08.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Podstaw Techniki, Zakładzie Modelowania i Systemów Informacyjnych

 

18.07.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asysteta w Katedrze Maszynoznawstwa Rolniczego

05.07.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn Rolniczych i Transportowych

 

05.07.2016wiprowip

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Zakładzie Melioracji i Kształtowania Środowiska