Menu

Aktualności

02.08.2019

 

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 
Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.  
Z pożyczek skorzystać mogą:
  • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
  • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • zarejestrowani bezrobotni lub
  • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej. 

 

Aktualna maksymalna wartość pożyczki: ponad 99.000 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia) 
Oprocentowanie:
 
0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
- 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.
 
Okres spłaty: do 7 lat. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych. 
W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: ponad 29.000 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia). 
Program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” to:
  • Możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa - pożyczkobiorcy w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mogą korzystać ze wsparcia realizowanego przez Pośrednika finansowego!
  • Szybkie decyzje o przyznaniu środków finansowych - 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku!
  • Pożyczkobiorcom, którzy rozwiną swoją firmę i skorzystają z pożyczki na utworzenie miejsca pracy– część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona! 
Informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl
 
Wzory dokumentów i dane kontaktowe do Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako Pośrednika finansowego działającego na terenie województwa lubelskiego: http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/
 

 

01.08.2019

 

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

 

24.07.2019

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych.

Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.

Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Graduaton - opis projektu.docx

 

23.07.2019

 

MAKRO KORZYŚCI, DZIĘKI MIKRO INNOWACJOM!

 

Z przyjemnością informujemy o pojawieniu się kilkunastu bezpłatnych narzędzi pomagających młodym ludziom zwiększyć swoje szanse w karierze zawodowej. Owocem Projektu Lubelskiej Fundacji Rozwoju „Mikro Innowacje - Makro Korzyści”są Innowacje edukacyjne dedykowane młodzieży w okresie szkoły średniej oraz pierwszych lat studiów.  Do ich realizacji potrzebny jest nie tylko zapał młodych, ale także aktywność nauczycieli/wykładowców/trenerów/organizacji chcących wdrożyć te Innowacje w swoich środowiskach w całej Polsce.

 

WSZELKIE INNOWACYJNE NARZĘDZIA SĄ ABSOLUTNIE BEZPŁATNE!

DANE KONTAKTOWE: m.me/Projekt.MikroMakro

lfr@lfr.lublin.pl

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci

https://www.instagram.com/mikroinnowacje/

https://www.youtube.com/channel/UCAOBr4_qiM6dfQcIYk3vo2g

 

22.07.2019

09.07.2019
ilustracjaWydawca miesięcznika Architektura&Biznes zaprasza do udziału w Studenckim konkursie na reportaż prasowy o architekturze! Zapraszamy studentów wydziałów architektury, sztuki projektowania, historii sztuki, dziennikarstwa oraz innych kierunków do udziału w konkursie na autorski reportaż o architekturze!;                 
ilustracjaBiuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami zaprasza na Warsztaty Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Sempre a Frente oraz Przestrzeń from Facebook Program objęty jest Patronatem Honorowym Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.