[ MENU DODATKOWE ]


projekty w ramach Festiwalu Nauki 2009

« wstecz

 
 
 
Wydział Agrobioinżynierii
 
 • Efekty naświetlania nasion niektórych roślin światłem czerwonym - Prof. dr hab. Szymon Dziamba   
 • Identyfikacja genów odporności na choroby u zbóż - Dr Michał Nowak   
 • Jak znaleźć gen - biotechnologia roślin w praktyce - Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
 • Ocena towaroznawcza ziarna wybranych gatunków pszenicy i jego przetworów - Dr inż. Grzegorz Szumiło
 • Orkisz (Triticum spelta L.) - zboże odkrywane na nowo - Prof. dr hab. Edward Pałys
 • Ośrodki pochodzenia roślin i banki genów. - Prof. dr hab. Szymon Dziamba  
 • Plonowanie wybranych gatunków pszenicy ozimej - Dr hab. Leszek Rachoń prof. nadzw.
 • Powstawanie i wygląd chmur - Mgr Krzysztof Bartoszek
 • Słonecznik bulwiasty – jako roślina wielofunkcyjna - Prof. dr hab. Barbara Sawicka   
 • Typowe i anomalne długości okresu wegetacyjnego na Lubelszczyźnie - Dr Alicja Węgrzyn
 • Wpływ sposobu kondycjonowania nasion na wzrost, rozwój i plonowanie niektórych roślin - Prof. dr hab. Szymon Dziamba
 • Niezwykła różnorodność "zwykłych" zbóż - Dr Aneta Kramek
 • Nowe i stare zapomniane rośliny uprawne - Prof. dr hab. Szymon Dziamba
 • Gleby Lubelszczyzny - Prof. Anna Słowińska-Jurkiewicz
 • Czysta woda = Życie + Zdrowie - Dr inż. Piotr Skowron
 
 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 
 • Czy Twoje zwierzę ma zdrowe kości? - Dr Marek Bieńko
 • Komputerowy system oceny nasienia samców zwierząt gospodarskich - nowe możliwości i zastosowania - Prof. dr hab. Zygmunt Wrona
 • Metale ciężkie w ekosystemach wodnych Lubelszczyzny. - Dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Metody monitorowania treningu koni - Dr Witold Kędzierski
 • Moje zwierzę w rękach profesjonalisty - Dr hab. Jacek Madany
 • Oocyty – komórki o wielu możliwościach - Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka
 • Ortodoncja u koni - Lek. wet. Agnieszka Pomorska
 • Pielęgnacja i choroby gadów w hodowlach amatorskich - Lek. wet. Klaudiusz Szczepaniak
 • Pierwiastek życia - prawdy i mity - Dr Agnieszka Chałabis-Mazurek   
 • Pozostałości leków w żywności pochodzenia zwierzęcego - Dr n.wet. Artur Burmańczuk
 • Rola ptaków w transmisji chorób odzwierzęcych na przykładzie grypy i salmonellozy - Lek. wet. Anna Dudzic 
 • Różnica kationowo-anionowa paszy a zdrowie zwierząt gospodarskich - Dr Marta Wójcik
 • Sądowo-weterynaryjna charakterystyka obrażeń postrzałowych u zwierząt. - Dr n. wet. Piotr Listos
 • Tlenek azotu - lek czy przyczyna chorób nowotworowych u zwierząt? - Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka
 • Ultrasonografia w rozrodzie koni - Prof. dr hab. Władysław Wawron
 • Występowanie, analiza elektroforetyczna i wstępna ocena właściwości biologicznych konglutyniny - Mgr Marta Dec
 • Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji drobiarskiej - Dr n.wet. Stanisław Tokarzewski
 • Zostań przyjacielem zwierząt – bezpieczny pies. - Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka 
 • Wścieklizna – choroba znana i nieznana - Prof. dr hab.Stanisław Winiarczyk
 • Bezpieczny pies – Twój obrońca i najwierniejszy przyjaciel - Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka
 
 
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 
 • Biochemia miłości - Dr Grzegorz Borsuk 
 • Bioróżnorodność drobiu użytkowego i zwerząt futerkowych - Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska
 • Czy grozi nam inwazja obcych gatunków zwierząt? -Dr Tomasz Mieczan
 • Czy tur wróci do polskich lasów – próba odtworzenia wymarłych gatunków zwierząt? - dr inż. Chabuz Witold
 • Fascynująca różnorodność koni - Dr inż. Iwona Janczarek
 • Odtwarzanie ginących ras zwierząt na przykładzie bydła białogrzbietego - Dr inż. Chabuz Witold
 • Rola małych przeżuwaczy w ochronie bioróżnorodności na terenach Natura 2000 - Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Zioła w żywieniu zwierząt - Dr hab. Renata Klebaniuk
 • Badania Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz degustacja smakołyków - Dr hab. Renata Klebaniuk
 
 
Wydział Ogrodniczy
 
 • „Grzyb twój przyjaciel – grzyb twój wróg” (szkodliwość i pozytywna rola grzybów w gospodarce człowieka) - Dr Agnieszka Piwoni
 • Czy warzywa mogą rosnąć bez gleby? - Dr Katarzyna Dzida
 • Dlaczego rośliny chorują ? - Dr Beata Zimowska
 • Do wyboru, do koloru – owadów świat - Dr Edyta Górska-Drabik
 • Jak samemu można zostać szkółkarzem - Dr Piotr Baryła
 • Kolorowy świat roślin – barwniki roślinne - Dr Katarzyna Rubinowska
 • Podróż do wnętrza komórki roślinnej - Dr Bożena Denisow
 • Prezentacja doświadczeń prowadzonych w Katedrze Warzywnictwa i Roślin Leczniczych - Dr Barbara Mysiak
 • Roślinne kultury in vitro czyli od komórki do rośliny - Prof. dr hab. Jerzy Hortyński
 • Warsztat architekta krajobrazu - Dr Wojciech Durlak
 • Zagospodarowanie i spożycie wybranych gatunków owoców i warzyw - Dr Arkadiusz Chudzik
 • Kompozycje kwiatowe na każdą okazję - Dr Mariusz Szmagara
 • Pokaz układania kompozycji kwiatowych - Dr Barbara Marcinek
 • Kształtowanie prozdrowotnych postaw żywieniowych - Dr Paweł Michalski
 
 
Wydział Inżynierii Produkcji
 
 • Kawitacja ultradźwiękowa - Dr Zbigniew Kobus
 • Magia światła - Dr hab. Mariusz Gagoś
 • Mała też może być skuteczna (własne ścieki oczyścić możesz sam) - Dr Krzysztof Jóźwiakowski
 • Proekologiczne źródła energii ukryte w przyrodzie - Dr Krzysztof Kornarzyński
 • Z lamusa geodezyjnego - Dr inż. Andrzej Mazur
 • Technologie informatyczne w nowoczesnym rolnictwie - Prof. dr hab. Andrzej Kusz
 
 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 
 • Czekolada dobra na wszystko - Dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś
 • Frytki na diecie - czyli smacznie, zdrowo i kolorowo! - Dr inż. Dariusz Kowalczyk
 • Kociołek z przysmakami Lubelszczyzny – produkty regionalne - Dr inż. Dariusz M. Stasiak
 • Komputerowe wspomaganie procesu analizy chemicznej związków biologicznie czynnych - Dr Jadwiga Stachowicz
 • Nakarmić zmysły - tajniki analizy sensorycznej żywności - Dr inż. Joanna Stadnik
 • Zbuduj chatkę z piernika - Dr inż. Bożena Sosnowska
 • Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach zależności między strukturą chemiczną a aktywnością biologiczną związków organicznych - Dr Bogusław Senczyna
 
 
Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
 
 • Demonstracja mikroorganizmów wyizolowanych z różnych środowisk naturalnych - Dr Agata Święciło
 • Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu - Dr hab. Andrzej Samborski
 • Odnawialne źródła energii – szansa na nowe stulecie - Dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko
 • Rozdział barwników z liści pokrzywy metodą chromatografii cienkowarstwowej - Dr Anna Krzepiłko
 • Wpływ intensywnej produkcji zwierzęcej na środowisko przyrodnicze - Dr inż. Ewa Januś
 • Zaprojektuj swój ogród - Dr Joanna Onuch-Amborska
 • Zróżnicowanie morfologiczne storczyków na mokradłach w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym - Dr inż. Teresa Wyłupek
 • Znaczenie siarki we współczesnym rolnictwie - Prof. dr hab. Adam Kaczor
 
 
Zajęcia z zakresu kultury fizycznej na obiektach sportowych UP promocją zdrowia dla studentów i mieszkańców Lublina - Mgr Lechosław Kawecki
 
Występ ZESPOŁU PIEŚNI i TAŃCA „JAWOR” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Mgr Zbigniew Romanowicz  
 KOORDYNATORZY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE:


Koordynator LFN 2009 w Uniwersytecie Przyrodniczym
dr hab. MARZENA BŁAŻEWICZ-WOŹNIAK
e-mail: marzena.wozniak@up.lublin.pl

Wydziałowi Koordynatorzy Festiwalu Nauki:

1. Wydział Agrobioinżynierii – dr MARZENA BRODOWSKA
    e-mail: marzena.brodowska@up.lublin.pl

2. Wydział Medycyny Weterynaryjnej – dr hab. URSZULA KOSIOR-KORZECKA
    e-mail: urszula.korzecka@up.lublin.pl

3. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – dr GRZEGORZ BORSUK
    e-mail: grzegorz.borsuk@up.lublin.pl

4. Wydział Ogrodniczy – dr MAREK KOPACKI
    e-mail: marek.kopacki@up.lublin.pl

5. Wydział Inżynierii Produkcji – dr hab. MARIUSZ GAGOŚ
    e-mail: mariusz.gagos@up.lublin.pl

6. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – prof. dr hab. JANUSZ KALBARCZYK
    e-mail: janusz.kalbarczyk@up.lublin.pl

7. Wydział Nauk Rolniczych – dr hab. MARIA CHRZĄSTEK prof. UP
    e-mail: maria.chrzastek@up.lublin.pl

Zapraszamy również Państwa do odwiedzania oficjalnej strony Festiwalu - http://www.festiwal.lublin.pl/, na której znajdują się aktualne wiadomości odnośnie tegorocznej edycji.


RAMOWY PROGRAM VI LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI


19 września – 25 września 2009 r.  

 

 • 19.09.2009 (sobota) godz. 18.00 – Uroczyste otwarcie VI Lubelskiego Festiwalu Nauki – „Chatka Żaka”

 

 • 20.09.2009 (niedziela) godz. 10.00-16.00 – Piknik Naukowy – plac Zamkowy w Lublinie

   
 • 21.09.2009 (poniedziałek) – 25.09.2009 (piątek) godz. 09.00-14.00 – Prezentacje festiwalowe w Uczelniach i Instytucjach biorących udział w Festiwalu

   
 • 23.09.2009 (środa) - 25.09.2009 (piątek) – I Kongres Studenckich Kół Naukowych „TYGIEL 2009” - według odrębnego programu

   
 • 25.09.2009 (piątek) godz. 18.00 – Uroczyste zakończenie Festiwalu „Chatka Żaka”