[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

04.01.2018

 

 
 Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii logo
 
 
 
Dziekan
Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
zaprasza
uczniów klas maturalnych liceów ogólnokształcących i techników
 
 do udziału w
 
"Próbnej Maturze z Chemii u Przyrodników"
 
która odbędzie się 24 lutego 2018 r.
 
Zgłoszenia indywidualne lub grupowe, na załączonym formularzu,
proszę nadsyłać do dnia 10 lutego 2018 r.
drogą mailową dołączając załącznik z wypełnioną kartą zgłoszenia
na adres: jadwiga.stachowicz@up.lublin.pl z dopiskiem „Próbna Matura u Przyrodników”
 
Komunikat 1 [karta zgłoszenia]


« wstecz