Menu
 
 

Aktualności

11.07.2017

Program Studiuj za granicą skierowany jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, którzy są zainteresowani wyjazdem na stypendium zagraniczne, w ramach wymiany studentów Erasmus+. Dzięki niemu studenci pochodzący z mniejszych miejscowości mają szansę na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni.

 

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-zagraniczne/stypendium-studiuj-za-granica/


« wstecz