Projekt pt.: Utworzenie ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej „Współczesny koń w kształtowaniu środowiska miejskiego”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, numer umowy 73/2019/D/EE

Kierownik: Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Koordynator: Dr inż. Elżbieta Wnuk – Pawlak, starszy wykładowca w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wartość projektu: 26500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 26500,00 PLN
Okres realizacji projektu: 19.07.2019 – 13.11.2019.

Podstawowym celem projektu było utworzenie ścieżki edukacyjnej o nazwie „Współczesny koń w kształtowaniu środowiska miejskiego”. Cykl programów edukacyjnych obejmował m.in. pogadanki, quizy i zabawy edukacyjne przeprowadzone na terenie Ośrodka Jeździeckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ścieżkę edukacyjną, oznakowaną za pomocą 15 tablic informacyjnych, dedykowano głównie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, dając możliwość poznania warunków życia koni w środowisku przyrodniczym zbliżonym do naturalnego oraz na terenie aglomeracji miejskich. Projekt ścieżki pozwolił również na zdobycie wiedzy na temat znaczenia koni w zdrowym, proekologicznym stylu życia, produkcji zdrowej żywności, czy agroturystyce. Uczestnikom projektu dedykowano również wycieczki o tematyce proekologicznej do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na zakończenie wakacyjnego cyklu edukacyjnego odbyła się minikonferencja „Eko-wakacje. Koń w mieście”, w której mógł wziąć udział każdy uczestników ścieżki ekologicznej. Laureaci otrzymali nagrody z zakresu edukacji przyrodniczej. Po zakończeniu wakacji, zajęcia w ramach ścieżki edukacyjnej są dostępne dla szkół i przedszkoli w formie „zielonej szkoły”.