BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

13.09.2019obronyprac

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Wawryniuk. Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ wybranych czynników na jakość mleka oraz twarogów wytwarzanych na bazie tego surowca, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości witamin lipofilnych” 

13.09.2019obronyprac

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Ziemiańskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena reaktywności emocjonalnej kur nieśnych w kontekście ich dobrostanu” 

08.08.2019

 

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

 

08.08.2019

 Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Etologii i Dobrostanu Zwierząt

28.06.2019student
            
04.06.2019obronyprac

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Nazar. Tytuł rozprawy doktorskiej: Wybrane czynniki warunkujące występowanie pasożytów i ich wpływ na produkcyjność owiec

 

    
22.05.2019

 Harmonogram egzaminów dyplomowych -magisterskich - w roku akademickim 2018/2019 (sesja letnia)                               

22.05.2019

oferta pracy lub stażu dla studentów