BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

22.01.2016

 

Ćwiczenia na kierunku BHP

Dzięki uprzejmości Dyrekcji CEMEX Polska Sp. z o.o. Studenci II roku kierunku BHP (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt) w ramach ćwiczeń z przedmiotu Zagrożenia w środowisku pracy, Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zwiedzili cementownię w Chełmie. Dzięki zaangażowaniu Pana Inspektora bhp M. Madajczyka oraz jego współpracowników mogli "zmierzyć się" z zagrożeniami występującymi m.in.: w trakcie wydobywania kredy, produkcji klinkieru czy cementu. Szkoda tylko, że aura była iście zimowa, na szczęście, na koniec był "gorący" wykład. Taka forma prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach współpracy z przemysłem zyskała ponownie wielkie uznanie studentów.

 

 

 

 

 


« wstecz