BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dziekanat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
koordynator: mgr inż. Agata Niemiec, specjalista
tel. 81-445-66-11
e-mail: agata.niemiec@up.lublin.pl

Pracownicy