Menu

« wstecz

1. Uchwała 23/2018-2019 ]

z dnia 20.12.2018 w sprawie w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lublinie w roku akademickim 2019-2020

 

 

2. Uchwała 25/2018-2019 ]

z dnia 20.12.2018 w sprawie sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na lata 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023