Rekrutacja


 

Kierunki studiów i kryteria przyjęć

KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019.  O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. (...)
więcej »

WYKAZ KIERUNKÓW

REKRUTACJA ZIMOWA 2018/2019.  Rekrutacja zimowa trwa od 14 stycznia do 17 lutego 2019 r. Wykaz kierunków i specjalności oferta kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2018/2019 Studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne drugiego stopnia (architektura krajobrazu; dietetyka) (...)
więcej »