Rekrutacja


 

REKRUTACJA ZIMA - Harmonogram

« wstecz

      

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

 oraz na studia niestacjonarne drugiego stopnia - dotyczy kierunków: dietetyka;

architektura krajobrazu

W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 – REKRUTACJA ZIMOWA

 

WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJE INTERNETOWA REJESTRACJA

 

 

Lp.

Data

Treść

1.

 

 

 

14 stycznia 2019 r. – 17 lutego 2019 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie www.up.lublin.pl

 

Kandydat wybiera kierunek studiów i wskazuje tylko jedną specjalność w ramach kierunku studiów, jeżeli specjalność jest oferowana oraz wnosi opłatę na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK        (85 zł).

 

2.

 

 

 

18 lutego 2019 r.

Komunikat dla kandydatów na studia zawierający następujące informacje:

1) termin i miejsce sprawdzianu z kontaktu z koniem na kierunek hipologia i jeździectwo;

2) numer sali, w której będzie odbywała się weryfikacja deklaracji dla kandydatów z kierunków pokrewnych.

 

3.

 

 

 

 

 

 

19 lutego 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sprawdzian z kontaktu z koniem na kierunek hipologia i jeździectwo na jednym z trzech poziomów do wyboru przez kandydata.

Miejsce: Gospodarstwo Doświadczalne Felin, Lublin ul. Doświadczalna 45, godz. 900. Kandydat powinien posiadać strój do jazdy konnej i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

 

Uwaga: Należy zgłosić się o godz. 830 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym.

 

2) Weryfikacja deklaracji dla kandydatów z kierunków pokrewnych – Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15. Uwaga: Należy zgłosić się we wskazanym miejscu i godzinie wraz z dowodem osobistym i deklaracją kierunku pokrewnego.

 

 

 

4.

 

20 lutego 2019 r. (środa)

godz. 1200

 

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

5.

 

 

 

 

 

 

20 lutego 2019 r.

godz. 1400

Komunikat o osobach zakwalifikowanych na wybrany kierunek studiów.

 

Jeżeli dana specjalność nie zostanie utworzona z powodu niewystarczającej liczby chętnych lub kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na wybraną specjalność z powodu braku miejsc, otrzymają informację w systemie IRK o możliwości wybrania innej specjalności.  

 

Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego o statusie: zakwalifikowany lub rezerwowy w systemie IRK. 

 

6.

 

21 i 22 lutego 2019 r.

od godz. 800

do godz. 1700

 

(czwartek i piątek)

Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia. Wykaz dokumentów w załączniku do harmonogramu rekrutacji.

 

Miejsce składania dokumentów: Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. (dokładne informacje otrzymuje kandydat w systemie IRK). Kandydaci, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status: przyjęty (informacja w systemie IRK).

 

 

Ważne informacje dla kandydatów:

 

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia wybierają kierunek studiów i specjalność, jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Zaproponowane do wyboru kierunki/specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danym kierunku/specjalności. Jeżeli kierunek/specjalność nie zostanie utworzony(a) z powodu niewystarczającej liczby chętnych do studiowania, kandydaci otrzymają propozycję wybrania innego kierunku/specjalności w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.

 

  1.  Kandydaci na studia mogą skorzystać z pomocy pracownika Działu Organizacji Studiów, komputera oraz drukarki w dniach składania dokumentów 21 i 22 lutego 2019 r. ul. Akademicka 15, Collegium Agronomicum, sala nr 9 w godz. 9 -15.

 

  1. Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych pracują od 18 lutego do 1 marca 2019 r. ul. Akademicka 15, sala nr 3 i 4.

 

 

Lublin, dnia 5 listopada 2018 r.