Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Ogrodnictwo – studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Semestr I 

 

 

OGN1_1 Botanika 1

OGN1_2 Chemia z biochemią 1

OGN1_3 Gleboznawstwo

OGN1_4 Mikrobiologia

OGN1_5 Technologia informatyczna

Przedmiot do wyboru 1 – Blok A (hum.-społ.)

 OGN1_6/1 Ekonomia

 OGN1_6/2 Socjologia

Przedmiot do wyboru 2 – Blok A (hum.-społ.)

OGN1_ 7/1 Historia ogrodnictwa

OGN1_7/2 Etyka

 

Przedmiot do wyboru 1 – Blok B

OGN1_8/1 Owoce tropikalne

OGN1_8/2 Globalne zagrożenia środowiska

OGN1_8/3 Rośliny kosmetyczne i barwierskie

OGN1_9 Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia

Przedmiot do wyboru 1 – Blok C

OGN1_10/1 Agrometeorologia

OGN1_10/2 Dziko rosnące rośliny jadalne

OGN1_10/3 Fenologia i aerobiologia

OGN1_11/1 Język obcy 1 -Angielski

OGN1_11/2 Język obcy 1 -Francuski

OGN1_11/3 Język obcy 1 -Niemiecki

OGN1_11/4 Język obcy 1 -Rosyjski

 

Semestr II 

 

 

OGN1_12 Botanika 2

OGN1_13 Chemia z biochemią 2

OGN1_14 Fizjologia roślin

OGN1_15 Podstawy genetyki i hodowli roślin

OGN1_16 Nasiennictwo ogrodnicze

OGN1_17 Ekologia i ochrona środowiska

OGN1_18/1 Język obcy 2 -Angielski

OGN1_18/2 Język obcy 2 -Francuski

OGN1_18/3 Język obcy 2 -Niemiecki

OGN1_18/4 Język obcy 2 -Rosyjski

 

Semestr III 

 

 

OGN1_19 Uprawa roli i roślin

OGN1_20 Żywienie roślin

OGN1_21 Warzywnictwo 1

OGN1_22 Sadownictwo 1

OGN1_23 Rośliny ozdobne 1

OGN1_24/1 Język obcy 3 -Angielski

OGN1_24/2 Język obcy 3 -Francuski

OGN1_24/3 Język obcy 3 -Niemiecki

OGN1_24/4 Język obcy 3 -Rosyjski

 

Semestr IV 

 

OGN1_25 Warzywnictwo 2

OGN1_26 Herbologia

OGN1_27 Urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni

OGN1_28 Dendrologia

OGN1_29 Sadownictwo 2

OGN1_30 Mechanizacja ogrodnictwa

OGN1_31 Rośliny ozdobne 2

OGN1_32/1 Język obcy 4 -Angielski

OGN1_32/2 Język obcy 4 -Francuski

OGN1_32/3 Język obcy 4 -Niemiecki

OGN1_32/4 Język obcy 4 -Rosyjski

 

Semestr V   

 

OGN1_33 Szkółkarstwo sadownicze

OGN1_34 Fitopatologia

OGN1_35 Szkodniki roślin

OGN1_36 Szkółkarstwo ozdobne

OGN1_37Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej

OGN1_38 Zielarstwo

 

Semestr VI   

 

OGN1_39 Ekologiczna produkcja owoców i warzyw

Przedmiot do wyboru – Blok D

OGS1_40/1 Technika w produkcji sadowniczej

OGS1_40/2 Technologia uprawy roślin przyprawowych i leczniczych

OGS1_40/3 Drzewa i krzewy w terenach zieleni

OGS1_40/4 Ekologiczne uprawy nasienne

Przedmiot do wyboru – Blok E

OGS1_41/1Produkcja warzyw pod osłonami

OGS1_41/2 Produkcja roślin ozdobnych pod osłonami

OGS1_41/3 Uprawa roślin jagodowych

Przedmiot do wyboru - Blok F

OGS1_42/1 Owoce i warzywa mało znane

OGS1_42/2 Zastosowanie roślin ozdobnych w terenach zieleni

OGS1_42/3 Uprawy współrzędne i mieszane

OGS1_42/4 Rośliny energetyczne

OGN1_43 Nawadnianie i fertygacja w ogrodnictwie - praktikum

OGN1_44 Seminarium dyplomowe 1

OGN1_45 Praktyka zawodowa (8 tygodni)

 

Semestr VII 

 

OGN1_46 Ocena jakości produktów ogrodniczych

OGN1_47 Przechowalnictwo płodów ogrodniczych

OGN1_48 Ochrona roślin. Metody i środki

OGN1_49 Biotechnologia roślin

Przedmiot do wyboru 2 - Blok F

OGN1_50/1 Prowadzenie działalności gospodarczej

OGN1_50/2 General Horticulture

OGN1_50/3 Diagnostyka patogenów i szkodników roślin

Przedmiot do wyboru 1- Blok G

OGN1_51/1 Podstawy dekoracji roślinnych

OGN1_51/2 Nawożenie w uprawach ekologicznych i biodynamicznych

OGN1_51/3 Grzyby uprawne

Przedmiot do wyboru 1 – Blok H

OGN1_52/1 Pożytki pszczele

OGN1_52/2 Hortiterapia

OGN1_52/3 Biologiczne aspekty inwazji roślinnych

Przedmiot do wyboru 1 – Blok I

OGN1_53/1 Normalizacja i standaryzacja produktów ogrodniczych

OGN1_53/2 Monitoring szkodników roślin

OGN1_53/3 Funkcjonowanie i ochrona siedlisk słodkowodnych

Przedmiot do wyboru 2 – Blok I

OGN1_54/1 Doradztwo nawozowe

OGN1_54/2 Metale ciężkie i ich szkodliwość

OGN1_54/3 Owady zapylające w produkcji roślinnej

 

Semestr VIII 

 

OGN1_55 Integrowana produkcja owoców i warzyw

Przedmiot do wyboru 1 – Blok J

OGN1_56/1 Rynek ogrodniczy

OGN1_56/2 Marketing w ogrodnictwie

OGN1_56/3 Choroby przechowalnicze płodów ogrodniczych

Przedmiot do wyboru 1 – Blok K

OGN1_57/1 Podstawy arborystyki

OGN1_57/2 Bezglebowe uprawy ogrodnicze

OGN1_57/3 Roślina w warunkach sterowanych

Przedmiot do wyboru 2 - Blok K

OGN1_58/1 Przyśpieszona uprawa warzyw

OGN1_58/2 Rośliny ozdobne do dekoracji balkonów i tarasów

OGN1_58/3 Ochrona upraw przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

OGN1_59 Podstawy komunikacji i negocjacje (hum.-społ.)

OGN1_60 Seminarium dyplomowe 2

« wstecz