[ MENU DODATKOWE ]Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kołodziej, profesor zwyczajny
tel. 81-445-66-79
e-mail: barbara.kolodziej@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  • dr hab. Beata Król, profesor uczelni, tel. 81-445-60-76
   e-mail: beata.krol@up.lublin.pl / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
  • dr hab. Danuta Sugier, profesor uczelni, tel. 81-445-60-26
   e-mail: danuta.sugier@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Leśnej

  Adiunkci

  • dr inż. Zdzisław Kaczmarski, adiunkt, tel. 81-445-65-91
   e-mail: zdzislaw.kaczmarski@up.lublin.pl / Zakład Gospodarki Leśnej
  • dr Andrzej Konieczny, adiunkt / Zakład Gospodarki Leśnej
  • dr Adam Kornat, adiunkt / Zakład Gospodarki Leśnej
  • dr hab. Maria Miczyńska - Kowalska, adiunkt, tel. 81-445-67-75
   e-mail: maria.miczynska@up.lublin.pl / Zakład Socjologii Wsi
  • dr Sylwia Rogala - Walczyńska, adiunkt / Zakład Socjologii Wsi
  • dr inż. Łukasz Sęczyk, adiunkt, tel. 81-445-68-25 / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich

  Wykładowcy

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Adam Chojecki, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w.243 / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
  • dr Katarzyna Luchowska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-69-81
   e-mail: katarzyna.drozdzal@up.lublin.pl / Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
  • mgr inż. Anna Machnacz-Rolla, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-65-91
   e-mail: katedra.ziolo@up.lublin.pl

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Stanisław Berbeć, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Czesław Szewczuk, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, profesor emerytowany