Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Publikacje

2009

2009

1.      Barbaś P., Sawicka B. 2009: Zachwaszczenie łanu ziemniaka w warunkach nawożenia dolistnego i stosowania biostymulatora wzrostu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 67-77.

2.      Borkowska H., Molas R., Kupczyk A. 2009: Virginia fanpetals (Sida hermaphrodita Rusby) cultivated on Light soil; height of field and biomass productivity. Polish Journal of Environmental Studies 18(4), 563-568.

3.      Ćwintal M. 2009: Wpływ sposobu i ilości wysiewu nasion na strukturę łanu oraz plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej użytkowanej 3-kośnie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 97-106.

4.      Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2009: Efektywność uprawy Ipomoea batatas [L.] Lam. pod osłonami z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej zakładanymi „na płask”. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 261-270.

5.      Pszczółkowski P., Sawicka B. 2009: Zawartość białka i azotanów w bulwach bardzo wczesnych odmian ziemniaka uprawianych pod osłonami. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 413-426.

6.      Rachoń L., Szumiło G. 2009: Comparison of chemical composition of selected winter wheat species. Journal of Elementology 14(1), 135-146.

7.      Rachoń L., Szumiło G. 2009: Yield of winter durum wheat (Triticum durum Desf.) lines in condition of different protection level of plants. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura, 8(3), 15-22.

8.      Rachoń L., Szumiło G. 2009: Yielding of common, durum and spelt wheat under conditions of varied chemical protection. Sovremennyj Naucznyj Vestnik, 12(68), 107-115.

9.      Rachoń L., Szumiło G., Czubacka M., 2009: Plonowanie ozimych linii pszenicy orkisz w warunkach zróżnicowanego poziomu ochrony chemicznej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 542, 1, 427−436.

10.  Rachoń L., Szumiło G., Nita Z. 2009: Plonowanie ozimych rodów Triticum durum i Triticum aestivum ssp. spelta w warunkach okolic Lublina. Annales UMCS E-64(3), 101-109.

11.  Sawicka B., Danilčenko H., Jariene E., Krochmal-Marczak B. 2009: Zmienność fenotypowa wybranych cech zagranicznych odmian ziemniaka uprawianych w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 447-463.

12.  Sawicka B., Kotiuk E. 2009: Fluktuacja cech musztardy wzbogaconej w błonnik i NNKT w czasie przechowywania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 231-239.

13.  Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2009: Czynniki ograniczające produkcję biomasy roślin energetycznych na Podkarpaciu. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie 33. Produkcja Roślinna. Red. M. Ruda, S. Stec. Wyd. PWSZ Krosno, ISBN 978-83-89295-07-5: 79-99.

14.  Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2009: Efekty łącznego stosowania nawozów dolistnych i bioregulatorów wzrostu w uprawie nowych odmian ziemniaka. Annales UMCS E-64(2), 29-38.

15.  Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Kruczek G. 2009: Próba określenia wpływu niektórych cech fizykochemicznych gleb Beskidu Niskiego na wartość odżywczą ziarna pszenicy ozimej. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie 33. Produkcja Roślinna. Red. M. Ruda, S. Stec. Wyd. PWSZ Krosno, ISBN 978-83-89295-07-5, 7-21.

16.  Sawicka B., Skiba D. 2009: Wpływ dokarmiania dolistnego na zdrowotność roślin ziemniaka w okresie wegetacji. Annales UMCS E-64(2), 39-51.

17.  Sawicka B., Skiba D. 2009: Zmienność ciemnienia miąższu bulw surowych i gotowanych słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.). Annales UMCS E-64(2), 15-22.

18.  Sawicka B., Skiba D., Michałek W. 2009: Słonecznik bulwiasty jako alternatywne źródło biomasy na Lubelszczyźnie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 465-479.

19.  Szumiło G., Kulpa D., Rachoń L. 2009: Ocena przydatności ziarna wybranych gatunków pszenicy ozimej do produkcji pieczywa. Annales UMCS E-64(4), 1-8.

20.  Szumiło G., Rachoń L. 2009: Plonowanie i jakość ziarna jarej formy pszenicy twardej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, ?

21.  Wilczek M., Ćwintal M. 2009: Ocena jakości odmian i pokosów koniczyny czerwonej zbieranej 2- i 3-kośnie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 603-612.

22.  Wilczek M., Ćwintal M. 2009: Ocena możliwości poprawy wartości siewnej nasion koniczyny czerwonej poprzez zastosowanie przedsiewnej stymulacji laserowej. Acta Agrophysica 14(1), 221-231.

23.  Wilczek M., Ćwintal M. 2009: The influence of microelement nutrition and laser stimulation of the red clover seeds on their sowing quality. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 541, 473-479.

24.  Wójcik S. 2009: Plonowanie i niektóre elementy składu chemicznego kilku odmian amaranthusa w zależności od przedsiewnej stymulacji nasion. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 613-622.

25.  Wójcik S. 2009: Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion na plonowanie i skład chemiczny trzech odmian gryki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 542, 623-631.

 

« wstecz