Biokosmetologia studia stacjonarne I stopnia

SEMESTR I

Przedmiot humanistyczny 1 – Podstawy działalności gospodarczej
Przedmiot humanistyczny 1 – Etyka w biznesie
Wychowanie fizyczne 1
Chemia kosmetyczna
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Histologia
Botanika
Aparatura procesowa
BHP z ergonomią
Technologia informacyjna
Prawo kosmetyczne – przedmiot humanistyczny

SEMESTR II

Język obcy 1 (wybór poziomu biegłości językowej) – angielski
Język obcy 1 (wybór poziomu biegłości językowej) – francuski
Język obcy 1 (wybór poziomu biegłości językowej) – niemiecki
Język obcy 1 (wybór poziomu biegłości językowej) – rosyjski
Wychowanie fizyczne 2
Przedmiot humanistyczny 2 – Historia kosmetologii
Przedmiot humanistyczny 2 – Psychologia
Biologia molekularna komórki z podstawami genetyki
Biochemia z elementami biofizyki
Mikrobiologia
Receptury kosmetyczne
Surowce pochodzenia zwierzęcego w kosmetyce
Surowce pochodzenia roślinnego w kosmetyce

SEMESTR III

Język obcy 2 (wybór poziomu biegłości językowej) – angielski
Język obcy 2 (wybór poziomu biegłości językowej) – francuski
Język obcy 2 (wybór poziomu biegłości językowej) – niemiecki
Język obcy 2 (wybór poziomu biegłości językowej) – rosyjski
Immunologia z elemntami alergologii
Dermatologia pielęgnacyjna
Produkcja i technologia kosmetyków
Podstawy ziołolecznictwa
Endokrynologia
Ekologiczna produkcja surowców zwierzęcych
Ekologiczna produkcja surowców roślinnych
Analityka produktów nieżywnościowych

SEMESTR IV

Język obcy 3 (wybór poziomu biegłości językowej) – angielski
Język obcy 3 (wybór poziomu biegłości językowej) – francuski
Język obcy 3 (wybór poziomu biegłości językowej) – niemiecki
Język obcy 3 (wybór poziomu biegłości językowej) – rosyjski
Obrót surowców i kosmetyków
Toksykologia
Metody badań w kosmetologii
Niekonwencjonalne metody w kosmetologii
Higiena i epidemiologia
Farmakologia
Podstawy statystyki
Przedmiot do wyboru 1 – Kosmetyki ochronne
Przedmiot do wyboru 1 – Biosubstancje w surowcach roślinnych
Przedmiot do wyboru 2 – Doraźna pomoc przedmedyczna
Przedmiot do wyboru 2 – Kwalifikowana pierwsza pomoc

SEMESTR V

Normalizacja i standaryzacja surowców i produktów kosmetycznych
Fizykochemia formy kosmetyku
Aparatura gabinetu kosmetycznego
Techniki fizjoterapeutyczne
Systemy zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów kosmetycznych
Przedmiot do wyboru 3 – Dietoterapia w kosmetologii
Przedmiot do wyboru 3 – Podstawy dietetyki
Przedmiot do wyboru 4 – Wykorzystanie hydrobiontów i torfu w kosmetologii
Przedmiot do wyboru 4 – Talasoterapia
Przedmiot do wyboru 5 – Aromaterapia i środki zapachowe
Przedmiot do wyboru 5 – Produkty zapachowe i podstawy perfumerii

SEMESTR VI

Pakowanie i znakowanie kosmetyków
Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca
Przedmiot do wyboru 6 – Innowacje w kosmetologii
Przedmiot do wyboru 6 – Specjalistyczna aparatura w kosmetologii
Przedmiot do wyboru 7 – Zarządzanie rynkiem kosmetyków
Przedmiot do wyboru 7 – Rynek i marketing kosmetyków
Przedmiot do wyboru 8 – Nutrikosmetologia
Przedmiot do wyboru 8 – Suplementy diety i żywność prozdrowotna
Przedmiot do wyboru 9 – Apikosmetologia
Przedmiot do wyboru 9 – Produkty pszczele w kosmetykach
Seminarium dyplomowe 1+ metodyka wyszukiwania inf. nauk.
Praktyka 8 tyg.

SEMESTR VII

Przedmiot do wyboru 10 – Techniki wizażu
Przedmiot do wyboru 10 – Efekty specjalne w makijażu
Przedmiot do wyboru 11 – Egzotyczne surowce kosmetyczne
Przedmiot do wyboru 11 – Ekopreparaty kosmetyczne
Przedmiot do wyboru 12 – Organizacja procesów produkcyjnych
Przedmiot do wyboru 12 – Optymalizacja procesów produkcyjnych
Przedmiot do wyboru 13 – Zawodowy wizerunek producenta kosmetyków
Przedmiot do wyboru 13 – Komunikacja interpersonalna
Przedmiot do wyboru 14 – Gospodarka surowcami odpadowymi
Przedmiot do wyboru 14 – Zagospodarowanie odpadów
Przedmiot do wyboru 15 – Genokosmetyki
Przedmiot do wyboru 15 – Genetyczne podstawy projektowania kosmetyków
Przedmiot do wyboru 16 – Starzenie się i nowotwory skóry
Przedmiot do wyboru 16 – Biochemiczne mechanizmy starzenia
Seminarium dyplomowe 2
Projekt inzynierski i egzamin dyplomowy